Regulamin sklepu

Warunki ogólne
Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.torebki-kotlarz.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
Ceny produktów znajdujących się w sklepie są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).


Procedura składania zamówień
Podany przez Użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego na stronach sklepu internetowego.
W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę.
Czas relizacji zamówienia: od 1 do 7 dni roboczych.


Gwarancje i reklamacje
Towary oferowane w sklepie internetowym www.torebki-kotlarz.pl są objęte gwarancją producenta.
W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sprzedawcą. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna lub dokument zakupu, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym produktem.
Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia.


Postanowienia końcowe
Zamawiający dokonujący zakupu w sklepie www.torebki-kotlarz.pl wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez właściciela sklepu wyłącznie w celu realizacji zakupów w tym sklepie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).